Jogi információk

1. Adatkezelési tájékoztató

Az ezGDPR.hu oldalt a ATASI TEAM kft. üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató) az ATASI Ltd. engedélyével.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem érdekelt és nem is szándékozik Személyes Adatokat kezelésbe venni. Jelen oldal tekintetében az elsődleges tevékenység és az Adatkezelés célja egy szerződés teljesítése, vagy egy termék értékesítés jogi személyek számára. Arra való tekintettel azonban, hogy a módszertanokat egyéni vállalkozók is igénybe vehetik, azt magánszemélyek is megrendelhetik, ezért a rendszerben Személyes Adatok megadása is lehetséges. Éppen ezért Szolgáltató kijelenti, hogy az ATASI® GDPR előírásainak megfelelően minden jogi és nem jogi személy számára biztosítja a magánszemélyeket a GDPR szerint megillető jogokat.

Az adatkezelés időtartama:

 • Cookiek: kettő óra, vagy a böngészőből való kilépésig [felhasználói beállítás],
 • a hírlevelekhez, tájékoztatók megküldéséhez való hozzájárulásokat visszavonásig, vagy a felhasználói fiók törléséig kezeljük,
 • A szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó, és a tárhelyünkön tárolt adatokat a szerződés lejártáig, vagy a felhasználó törlési igényének teljesítéséig, vagy a hozzájárulásának a visszavonásáig tároljuk,
 • A díjbekérőn és a számlákon tárolt adatokat a jogszabályokban előírt időtartamokig őrizzük meg.
A regisztált ügyfél és Vevő jogai, jogorvoslat:
 • tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatai helyesbítését,
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
 • kérheti az adatai felhasználásának a korlátozását
 • a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti adatai törlését.
 • Szolgáltató bármely elérhetőségén keresztül panaszt tehet az adatai kezelésével kapcsolatban.
 • Abban az esetben, ha Szolgáltató az érintett panaszát határidőben nem vizsgálja ki, vagy kötelezettségeinek határidőn belül nem tesz eleget, vagy az érintett a választ nem tartja kielégítőnek, akkor érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5) a panaszával.
A jogszabályoknak való megfelelés, valamint az ügyfélkapcsolati munka színvonalának a biztosítása érdekében a kezelésbe vett adatokat a Szolgáltatón kívül az alábbi jogi személyek ismerhetik meg adatfeldolgózóként és az alábbi célok érdekében:
 • Augmented Standard Institute Alapítvány (1027 Budapest, Erőd utca 16.): A kérdések, válaszok megválaszolásában nyújt segítséget, illetve az Alapítvány az Oklevelek egyik hitelesítője.
 • ATASI Ltd. (1027 Budapest, Erőd utca 16.): Az Oklevelek másik hitelesítőjeke.
 • Revext Bt (1131 Budapest, Fivér utca 4/a.): A rendszer üzemeltetője, az Adatbázisban végzett egyedi beállítások, javítások ellátója.
 • Quattro Benevento Bt (1027 Budapest, Erőd utca 16.): Ügyfélszolgálati munkatársak bizosítása
 • Vitalco Kft (1087 Budapest, Kerepesi út 5.): Könyvelés
 • KBoss.hu Kft (1031 Budapest, Záhony utca 7): A Szamlazz.hu online rendszer üzemeltetője, az e-számlák kibocsátója

2. Az ATASI®, az ezGDPR™ és az ezCAM™ védjegyek és szerzői jogok használata

A védjegy által védett kutatás és fejlesztés, valamint termékek Szellemi Tulajdont képeznek, ebbe beleértve a védjegyeket, szerzői jogokat. Ezen jogokról, és azok használatának a lehetőségeiről az alábbiakban olvashat részletesebben.

Az alábbi szabályok általánosságban vonatkoznak az ezGDPR™ módszertanokra, termékekre annak érdekében, hogy a szerződött partnerek, fejlesztők, vásárlók és mások is tisztában legyenek az ATASI®, ezGDPR™ és az ezCAM™ védjegyek felhasználási jogosultságaival, akár reklám, akár tanfolyamok, akár weboldalon való felhasználás céljából. A védjegyek használata minden esetben előzetes írásbeli engedélyhez van kötve, ennek hiányában történő felhasználás jogi következményekkel járhat.

A védjegyek, szerzői jogok értéknek számítanak. Kérjük, hogy tartsa be az általában is logikus szabályokat, így például azt, hogy amit nem Ön alkotott, arra ne hivatkozzon sajátként, ne idézze azt forrás megjelölés nélkül, mivel a tisztességes felhasználás a védjegy tulajdonosának az érdeke is, így az ilyen jellegű kérések teljesítése szinte bizonyosan pozitív elbírálással járhat az Ön számára.

Kérjük, hogy ennek figyelembevételével olvassa el az alábbiakat:

- reklám és üzleti célból kizárólag az ATASI Ltd. előzetes tájékoztatásával és engedélyével lehet a védjegyeket felhasználni. Kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a logókat és szóvédjegyeket bármely formában felhasználni, bemutatni, közzétenni, arra hivatkozni.
- előzetes engedély nélkül a közzétett tartalmakat tilos saját célokra felhasználni, ebből a szempontból az üzleti, vagy magánjelleg nem kerül megkülönböztetésre.
- szigorúan tilos a valóságnak nem megfelelő kontextus, hivatkozás, amely a védjegyre károsan, negatívan hathat, a védjegy presztizsének rombolására irányuló szándék minden esetben jogi eljárást vonhat maga után. Különösen tilos a szexuális, faji, vallási, származási, politikai alapú, vagy tartalmú szövegkörnyezetben a védjegyekre, vagy tartalmakra hivatkozás.

Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a bejegyzett védjegyekre vonatkozó szabályozást és ne próbálják a védjegyeket sem részben, vagy egészében beilleszteni egy olyan kifejezésbe, amely hasonlít, vagy összetéveszthető a védjegyekkel.

3. Az oldalon hivatkozott védjegyek és bejegyzett védjegyek jogosultjai:

 • Adobe, Acrobat, Distiller, PostScript az Adobe Systems Incorporated védjegyei és bejegyzett védjegyei.
 • Apache: Az Apache az Apache Foundation alapítvány tulajdona.
 • Apple: Az Apple INC bejegyzett védjegye
 • Bluetooth® : a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye.
 • Diadema betűtípus: A chrisworks tulajdona, engedéllyel felhasználva
 • IBM: az IBM corporation bejegyzett védjegye
 • Intel: az Intel corporation bejegyzett védjegye
 • IOS: a Cisco bejegyzett védjegye
 • Java: az Oracle bejegyzett védjegye
 • MAC: Az Apple INC bejegyzett védjegye
 • YouTube: szöveg és logó a Google incorporated bejegyzett védjegye
 • ATASI® - ATASI Ltd.
 • ezGDPR™ - ATASI Ltd.
 • ezCAM™ - ATASI Ltd.

3. Kéretlen ötletek, anyagok, zaklatások kezelése

Szolgáltató előzetes szerződéskötés nélkül nem kér, nem vár és nem is fogad be anyagokat annak elkerülése érdekében, hogy ez később bármiféle hivatkozási alapként ne szolgálhasson. Ennek megfelelően az ilyen formában beérkezett anyagokat úgynevezett GNU, azaz “public domain”-ként értelmezi, amelynek nincs szerzői jogosultsága, avagy ha van, akkor ezt a fajta beküldést az arról való önkéntes lemondásként értelmezi, ennek megfelelően az ilyen anyagokban szereplő ötleteket Szolgáltatő korlátozás nélkül részben, vagy egészében sajátjaként is felhasználhatja a későbbiekben.

A fentieknek megfelelően az ilyen jelleggel e-mailben, postán, vagy egyéb úton tudomásunkra hozott ötletek felhasználása nem képezheti semmiféle jogorvoslat alapját, mivel az előzetes egyeztetés hiányában beküldött anyagok esetében, illetve Szolgáltató folyamatos fejlesztései, szerteágazó működése keretében nem lehetne bizonyítani, hogy az adott ötletet beküldő valóban elsőként jutott az adott következtetésre, vagy éppen csak értesült valahonnan Szolgáltató, vagy az üzemeltetésben részt vállaló jogi személyek folyamatban lévő fejlesztéseiről, kutatásairól, elképzeléseiről.

4. Az e-mailek kezelése

5. Cookie/süti tájékoztató

A cookiek/sütik használatának a Célja:
 • a böngésző és a szerver közötti kapcsolat biztosítása, az illegális hozzáférések kizárása.
A cookiek/sütik használatának az elutasítása esetén:
 • Nem lehet regisztrálni, illetve nem lehet az Online audit rendszerbe bejelentkezni.
A Cookiekban/sütikben kezelt adatok és az azokhoz való hozzáférés:
 • A "session cookie-k" mások számára értelmezhetetlenek és csak azt az azonosítót tartalmazzák, amivel a szervert és a böngészőt lehet párosítani,
 • a cookiek/sütik nem tartalmaznak semmiféle analitikát, így a népszerű, szokásos analitikákat sem. Azokat nem használjuk fel más célokra, azokat senkivel sem osztjuk meg, azokhoz senkinek sem biztosítunk hozzáférést.
A cookie-k/sütik élettartama:
 • Kettő óra azok elhelyezésétől számítva.
A cookie-k/sütik törlése:
 • a két óra eltelte után azokat a szerverünk és a böngésző is törli,
 • a kilépéskor azok szerver oldali azonosítója azonnal törlésre kerül.

A cookiek/sütik leírása:

XSRF-TOKEN:

Leírás:

Biztonsági cookie, aminek a célja, hogy megakadályozza a "cross-site request forgery", azaz magyarosan az "idegen oldalonról induló kéréshamisítás" nevű támadásokat. Ez a cookie azt a támadást védi ki, hogy egy idegen oldalról, vagy szoftverből ne lehessen kérést intézni a rendszerünkhöz az azonosító hiányában.

Ha nem engedélyezi ezt a cookie-t/sütit:

Akkor a rendszer Önt sem fogja felismerni, mert a cookikon kívül más adatokat nem kezelünk az eszközével és a böngészőjével kapcsolatban.

Titkosítás:

Ez a cookie egy egyedileg hashelt azonosító, amit minden oldal lekérése előtt a rendszerünk generál, és ami ennek megfelelően semmiféle Személyes Adat kezelésére sem lehet képes.

apiato:

Leírás:

Ez a cookie azt kezeli, hogy Ön éppen mit csinál a rendszerben, éppen melyik Online auditot tölti ki, vagy hogy milyen adatokhoz jogosult hozzáférni.

A Cookie-k az alábbi információkat szolgáltathatják a rendszer számára:
 • Munkamenet előzménye, az előző oldal
 • Regisztráció során a felhasználó által bevitt regisztrációs adatokat kezelik, majd a regisztráció után törlődnek.
 • Belépés után a felhasználó azonosítását teszi lehetővé egy egyszeri, hashelt azonosító segítségével.
 • Referrer: az előző oldal elérhetősége, ami a "vissza az előző oldalra" funkció működését biztosítja.

6. Közösségi média gombok

Oldalunk néhány esetben "közösségi média gombokat" is alkalmaz abban a formában, hogy azok átirányíthatják a lehetőséget választót a megnevezett oldalakra.

Az átirányítás után megjelenő odalak Adatkezelésérére, szabályzataira nincs ráhatásunk, nem követjük az átirányításokat. Az átirányításokról nem gyűjtünk és nem is kapunk információt a közösségi médiáktól.

7. GDPR

Oldalaink kizárólag olyan adatokat kezelnek, amiről az érintett tud és a kezeléséhez hozzájárul. Minden érintettnek jogában áll az adatait törölni, korlátozni, elfelejtetni, azokról tájékoztatást kérni, amelyet Szolgáltatő valamennyi elérhetőségén keresztül kezdeményezhet.